Författararkiv: admin

Lekens flertydighet + 2 till

Det finns många bra böcker om lek. Vill gärna rekommendera Maria Øksnes: ”Lekens flertydighet. Om barns lek i en institutionaliserad barndom”.

En annan bra norsk bok är Eli Åms: ”Leken i förskolan – de vuxnas roll”. Den borde komma i nytryck.

Eli Åm har också skrivit: ”Leken – ur barnets perspektiv”

Vad beror det på om barnen inte leker?

I början av nittiotalet skrev Birgitta Knutsdotter Olofsson boken: Varför leker inte barnen? En rapport från ett daghem. Hon beskriver där att det beror på de vuxna runt barnen – om barnen leker eller inte!

Något för oss vuxna att fundera över!?

Nygammal bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson

Liber förlag har tagit initiativ till en ny bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson. ”Den fria lekens pedagogik – Teori och praktik om fantasileken”.

Äntligen! Här hittar vi viktiga och läsvärda kapitel från Birgittas tre avhandlingar ”Lek för livet”, ”Varför leker inte barnen?” och ”De små mästarna”. Här kan vi repetera mycket av det vi vet om lekens väsen och om hur det hela börjar. Vi tas återigen med till avdelningen Gröna och får följa hur både barnen och leken utvecklas tillsammans med lekande pedagoger.

Och sist men inte minst kan vi läsa om de slutsatser Birgitta K O drar. Särskilt bör vi uppmärksamma, ta till oss och reflektera över kapitlet ‘Utvärdering av den fria lekens pedagogik ur ett humanistiskt perspektiv’.