Böcker

Leklitteraturlista

se lista 2019

BÖCKER SOM LEKFRÄMJANDET GIVIT UT

Välkommen att beställa någon eller några av de böcker som                                                             Lekfrämjandet har givit ut under årens lopp!

Följande böcker finns att beställa för 20 kr + porto:

 • Utan lek inget liv – 19 variationer på ett tema – Karin Grönvall, 1990
 • Den barnvänliga staden – Nic Nilsson, 2002
 • Höga hus och små barn – Nic Nilsson, 2003
 • Dubbelt så bra – hälften så dyrt Bo Qvennerstedt, 2003
 • Barnperspektiv på planeringenNic Nilsson, 2004
 • IPA´s svenska historia – Nic Nilsson, 2007
 • Planera för utelek! Nic Nilsson, 2007
 • Barnens stad – en barnvänlig stad för barns bästa, lek och inflytandeNic Nilsson, 2002
 • Se barnen, lyssna när de tycker till! – Nic Nilsson, 2009
 • Barn som inte leker – dokumentation 1 & 2 Ylva Andersson, 2015 ( portokostnad)
 • Barbros bästa lekar för livet (två böcker) – Barbro Samuelsson, 2009 Tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation. kostnad 300 kr + porto
 • Öppna dörren till leken slutdokumentationen projekt Öppna Dörren till leken och de nyanlända. kostnad porto 50 kr

Samtliga beställningar sker via mejl till inger.ahlberg@ipa-sweden.org alt. 070-269 91 19.            Var noga med att ange namn, adress och gärna mobilnummer vid beställning. Vi skickar böckerna så snart vi kan tillsammans med faktura.

Följande böcker har utgått och går tyvärr ej längre att beställa:

 • Plats för lek 1969
 • Busarna i lekplatsdebatten 1971
 • Bygglekens ABC 1972
 • High-rise or Low-rise Housing 1974
 • Lek för alla 1975
 • Krig är ingen lek 1981
 • Lek över allt 1987
 • Leka tillsammans – utan våld eller tävling  Nic Nilsson, 1992
 • Rätt till lek. Antologi om lek i anslutning till konventionen om barns rättigheter Karin Grönvall, 1993
 • Leka tillsammans – i samarbete med Synskadades Riksförbund, 1996
 • Barn får också tycka till Ted Birch, Nic Nilsson, 1998
 • Barnperspektiv på planeringenNic Nilsson, 2003
 • Det saknade barnperspektivet på planeringen Nic Nilsson, 2006