Länkar

♦ International Play Association Learning through Landscapes
IPA’s internationella sida med länkar till alla medlemsländer. Utelekar och lekmiljöer.
♦ Retoy Svenska OMEP
Här kan man bland annat byta leksaker och få tips på kreativa aktiviteter för att återvinna trasiga leksaker. Svenska grenen av OMEP, som arbetar för barns rättigheter och livsvillkor.
 ♦ Lekarkivet Rädda Barnen
 Stort utbud med tips på lekar. Barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.
 ♦ Unga Örnar Nationellt centrum för miljö och utomhuspedagogik
 Arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vill öka förståelsen för utemiljön som en viktig del och en bas för lärande.
 ♦ Lekarkivet  ♦ www.internationalschoolgrounds.org
En webbplats med en stor samling lekar för alla åldrar och tillfällen. Internationella skolgårdsalliansen ISGA