Om oss

LEKFRÄMJANDET IPA Barns Rätt till lek är en rikstäckande ideell svensk förening som är medlem i International Play Association: Promoting the Childs Right to Play, som finns representerad i 50-talet länder www.ipaworld.org

Leken utvecklar människans förmågor, bland annat den empatiska. Vi vill att alla människor ska få leka.

Vi har arbetat för att barnkonventionen ska bli Svensk lag  och äntligen blev det verklighet, i år 2020. Artikel 31 är vårt fokus.  Nu gäller det att att arbeta för att barnkonventionen kommer att få stor betydelse för alla barn.

Lek är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändiga för alla barns totala utveckling. Lek är instinktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande.
Lek är kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke och handling.
Lek berör livets alla aspekter.
Lek hjälper barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt.
Lek är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.

Artikel 31: Barns rätt till lek

Barnrättskommiten har skrivit en allmän kommentar, nummer 17. till Barnkonventionens artikel 31    Läs dokumentet

IPA:s Internationella kongresser

ISTANBUL 2014

I maj 2014 representerade Manne af Klintberg och Ylva Andersson IPA – Barns Rätt till Lek – Lekfrämjandet på kongressen i Istanbul. De  fick tillfälle att berätta om projektet Barn som inte leker. Många representanter från olika länder visade stort intresse och ville gärna diskutera med dem efteråt.

CALGARY 2017

Den 13 – 17 september 2017 deltog tre medlemmar i kongressen som hölls  Calgary i Kanada

JAIPUR i INDIEN  skulle vara nästa konferens, men på grund av Corona har den ställts in.
Det blir istället ett möte i GLASKOW till våren 2023

Vår nationalrepresentant heter Nik Dee Dahlström  kontakt  nikdeedahlstrom@gmail.com

Lekfrämjandet historiskt

2001 startade projektet Barnvänliga städer och fortsatte med Barnperspektiv på staden. Projekten fördjupade och fokuserade föreningens arbete på lekmiljöfrågor och planeringen av den offentliga miljön och barns lekbehov.

Projektet Svenskt lekarkiv har sammanställt 70 års lekverksamhet i Stockholms parklekar i boken ”Barbros bästa lekar för livet”. Där finns tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation. ( boken kan beställas se sidan böcker)

IPA:s deklaration om barns rätt till lek formulerades 1977 inför internationella barnåret 1979. Den antogs senare i reviderad version av IPA:s internationella råd i Wien 1982 och därefter i Barcelona 1989. IPA -deklarationen skall läsas med koppling till artikel 31 i FN:s konvention om barns rättigheter som FN antog 1989.