Om oss

IPA:s deklaration om barns rätt till lek formulerades 1977 inför internationella barnåret 1979. Den antogs senare i reviderad version av IPA:s internationella råd i Wien 1982 och därefter i Barcelona 1989. IPA -deklarationen skall läsas med koppling till artikel 31 i FN:s konvention om barns rättigheter som FN antog 1989.

 

 

 

Lek är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändiga för alla barns totala utveckling.
Lek är instinktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande.
Lek är kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke och handling.
Lek berör livets alla aspekter.
Lek hjälper barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt.
Lek är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.

Artikel 31: Barns rätt till lek