En satsning på drama ger mer rörelse under skoldagen

I ett debattinlägg i Sydsvenskan från 2017 skriver några akademiker vid Stockholms universitet att en satsning på drama i skolan skulle kunna vara ett utmärkt sätt att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet. Inlägget är föranlett av att regeringen säger nej till fler idrottstimmar i skolan. Läs inlägget i sin helhet