Öppna dörren till leken och de nyanlända 2017 – 2020

Öppna dörren till leken och de nyanlända är avslutat och slutredovisat

Den 22 oktober hade vi avslutningskonferens för vårt treåriga projekt  ”Öppna dörren för leken och de nyanlända”. De som kom till Van der Nootska palatset i Stockholm eller följde oss på länk hoppas vi fick en inspirerande dag om lek.
Lisbeth Sommarström talade om kulturverksamheten i Nyköping och temat ” Varför ska barn ha rätt till kultur”
Mats Trondman talade runt rubriken ” Nya barn, nya relationsmönster och lek som möjlighet”
Självklart fick vi, genom projektledare Ylva Andersson, också en genomgång av alla olika drama, dans och lekaktiviteter som hänt under projektets tre år.
I den slutdokumentation som tryckts upp finns alla dessa olika aktiviteter beskrivna. Hör av dig till oss om du vill ha dokumentationen. ( mot portokostnad)

Styrelsen vill tacka projektgruppen, Inger Ahlberg, Rose- Marie Lithen och Karin Porserud,  för allt engagemang och arbete ni lagt ner för att projektet skulle lyckas. Vi tackar också särskilt projektledaren Ylva Andersson.

Projektets slutdokumentation är utskickad till alla medlemmar som uppgett sin postadress

Öppna Dörren till leken och de nyanlända var en möjlighet för alla att förverkliga sina idéer.
Projektet har ekonomiskt stöttat aktiviteter inom drama, rörelse och lek.

Kontrakterade inom projektet ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”. Hösten 2020

 • Stockholms stadsmuseums projekt , Vem äger staden, har avslutats med ett besök på museet tillsammans med barnen och mammorna från Tensta.
 • Dans – och rörelseträffar tillsamman med nyanlända ungdomar på Fryshuset i Malmö
 • Gruppstärkande drama med fem olika klasser på en skola i Lerum.
 • Sago-lek  fortsätter under hösten . Två personer besöker bibliotek och förskolor. De läser/berättar  en saga och har sedan en lekstund, runt innehållet, med barnen som lyssnat.
 • Avart -dance har genomfört dans-rörelse-lek med alla femåringar på åtta förskolor i Värmdö kommun.
 • Gruppstärkande drama i en sjundeklass i Sandviken
 • En dramapedagog provar metoden ”Lek en bok” på förskolor i Värmdö kommun

Våren 2019

 • LEK EN BOK – två personer  går till bibliotek . Läser en bok och leker den sedan.
 • SAGOLEK
 • DRAMA I SKOLAN i  Lerum
 • DANS OCH RÖRELSE på en fritidsgård i Malmö. en grupp träffas 10 ggr.
 • VEM ÄGER STADEN Stockholms stadsmuseum träffar barn i Tensta
 • CLOWNEN MANNE föreställningar på skola för hörselskadade och biblioteket i Härnösand
 • CLOWNEN MANNE föreställningar i Vänersborg

Aktiviteter 2018.

 • ”Sagoberättarna” gör sagolek på bibliotek och förskolor runt om  i Storstockholm.
 • Två dramapedagoger arbetar i två skolor utanför Göteborg, Lerum,
 • Tova har rörelsegrupper på fritidsgårdar i Malmö
 • ”Vems är staden?” Sthlm´s stadsmuseum träffar barnen i Tensta vår och höst 2018
 • Lekverkstad med barn på biblioteket i Härnösand vår 2018
 • ”Runt lägerelden”, sagolek med barn på förskola, i fsk-klass och bibliotek vår 2018
 • Träffar med Stockholms parkleksnätverk höst -17 och vår -18
 • Dansgrupp med tonåringar i Malmö vår 2018
 • Rörelseprojekt på gymnasiet G2 i Gustavsberg vår 2018
 • Rörelseprojekt på två gymnasier Steg och Sprint vid Liljeholmen höst 2017
 • Fortsatt rörelseprojekt med (Sprint) Liljeholmens gymnasium vår 2018
 • Rörelseprojekt på Solskiftesskolan (högstadie) i Österåker vår 2018
 • Drama med UNICEF’s volontärer april 2018
 • 3 dramagrupper a´3 träffar i Lerum’s kommun vår 2018

exempel på Aktiviteter 2017

Under 2017 genomfördes 14 st rörelse-träffar med högstadieungdomar i Värmdö