Öppna dörren till leken och de nyanlända 2017 – 2020

Öppna dörren till leken och de nyanlända ger Dig och andra en möjlighet att förverkliga era idéer. Är du en person som vill erbjuda lek, drama eller rörelse för barn och ungdomar? Eller känner du någon annan med en bra ide? Då kan vi vara med och finansiera denna verksamhet.
Under 2017 genomfördes 14 st rörelse-träffar med högstadieungdomar i Värmdö. År 2018 pågår två rörelseprojekt och ett samarbete med Stockholms stadsmuseum kring barn och lek i Tensta.

Vill du ansöka om projektpengar eller bara bolla en god idé. KONTAKTA Ylva Andersson  ylva@ipa-sweden.org

Hör av dig om du har ideér du vill förverkliga. 

Pågår inom projektet ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”. 

Lekverkstad med barn på biblioteket i Härnösand vår 2018

”Runt lägerelden”, sagolek med barn på förskola, i fsk-klass och bibliotek vår 2018

fortsätter höst2018

Träffar med Stockholms parkleksnätverk höst -17 och vår -18

Dansgrupp med tonåringar i Malmö vår 2018

”Vems är staden?” Sthlm´s stadsmuseum träffar barnen i Tensta vår 2018

Fortsätter höst 2018

Rörelseprojekt på gymnasiet G2 i Gustavsberg vår 2018

Rörelseprojekt på två gymnasier Steg och Sprint vid Liljeholmen höst 2017

Fortsatt rörelseprojekt med (Sprint) Liljeholmens gymnasium vår 2018

Rörelseprojekt på Solskiftesskolan (högstadie) i Österåker vår 2018

Drama med UNICEF’s volontärer april 2018

3 dramagrupper a´3 träffar i Lerum’s kommun vår 2018