Projekt

Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät. På så vis lyfter vi fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. 2001 startade Barnvänliga städer och fortsatte med projektet Barnperspektiv på staden. Projekten fördjupar och fokuserar föreningens arbete med lekmiljöfrågor och planeringen av den offentliga miljön och barns lekbehov. Projektet Svenskt lekarkiv har sammanställt 70 års lekverksamhet i Stockholms parklekar i boken ”Barbros bästa lekar för livet”. Där finns tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation. Årligen anordnas lekdagar och lekveckor som ger alla möjlighet att prova på klassiska lekar och nya varianter av gamla lekar.

Öppna dörren för de nyanlända och leken   2017-2020

 

Lek för livet    2016-2018

 

Barn som inte leker    013-2016
Lekfrämjandets senaste projekt heter Barn som inte leker.  Vår ambition är att identifiera hur barn som inte leker beter sig, vilka orsaker som ligger bakom, hur det yttrar sig och att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte leker. Vårt mål är att alla barn ska kunna leka och att de vuxna förstår sin egen betydelse i barnens utveckling, så att barnen får stöd och hjälp. Läs mer >>

Följ projektet på bloggen Barn som inte leker