Kontakt

Vill du komma i kontakt med föreningen finns det flera olika sätt.

Officiell postadress är:
IPA-Barns rätt till lek
Box 9003
650 09 Karlstad

Postgiro: 441 96 22 – 8
Bankgiro: 315-1081
Organisationsnummer: 82 60 01 - 00 15

Skicka e-post till IPA:s kontaktperson.

Skicka e-post till  medlemssekreteraren.


IPA:s Styrelse maj 2010-april 2011

Ordförande
Manne af Klintberg - clown (STOCKHOLM)
e-mail: manne@ipa-sweden.org
Lek finns i allt jag gör, i mitt jobb som clown likaväl som när jag lagar mat. Jag kan inte se en film eller läsa en bok utan att leka vidare på det jag ser och hör. När jag ser mig omkring ser jag tydligt att leken fattas hos många, vilket gör mig bedrövad.

V.ordförande/Lekansvarig
Barbro Samuelsson - fritidspedagog och parklekare (STOCKHOLM)
e-mail: barbro@ipa-sweden.org
För mig är lek lika viktigt som den luft jag andas. Det är ett underbart sätta att få umgås med barn i alla åldrar och i leken får jag fantisera mig bort, lära mig mycket nytt, skratta och ha roligt. Bättre friskvård finns inte. 

Sekreterare/Arkivarie
Nic Nilsson (STOCKHOLM)
e-mail: nic@ipa-sweden.org
Lek är dels grunden för all kultur, dels är den jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändig för alla barns fullständiga utveckling.

Kassör
Rose-Marie Lithén - förskollärare/utvecklingssekreterare (FARSTA)
e-mail: rosemarie@ipa-sweden.org
Lek – är dels den öppna dörren till glädje, fantasi och kreativitet hos alla dels är det barns sätt att lära sig social kompetens och förstå hur samhället fungerar.

Medlemssekreterare
Jan Andersson - förskollärare (SKARPNÄCK)
e-mail: jan.oskar.andersson@hotmail.com
Lek för mig har nog sitt ursprung från regellekarna man lekte som barn som jag vill ska leva vidare i andra barn. Leken kan också vara ögonkontakten med ett okänt barn i T – banan som jag leker titt ut med.

Nationalrepresentant
Anna Lenninger - landskapsarkitekt med förkärlek till klätterträd (HÄGERSTEN)
e-mail: anna.lenninger@bredband.net
Lek är det underbara tillstånd när man begriper att den så kallade verkligheten är inbillning.Övriga ledamöter:

Inger Ahlberg - politisk sekreterare (NYKÖPING)
e-mail: 
in.ahlberg@telia.com
Lek för mig är att alla barn har rätt till att vara just barn. Att leka är en mänsklig rättighet som utvecklar oss och stärker banden människor emellan.

Brian Ashley - sociolog, socionom, lärare, författare (STOCKHOLM)
e-mail: brian.ashley@telia.com
Lek tolkar jag som barnens begäran till vuxna att öka lekmöjligheterna i närsamhället.

Catrin Couturier - lärare (STOCKHOLM)
e-mail: catherine.couturier@stockholm.se
I leken finns det ständigt oupptäckta potentialer. Jag letarr och leker för att upptäcka fler och fler.

Elsa Hårdemark - projektledare (ENSKEDEDALEN)
e-mail: 
 elsa.hardmark@tomtit.se
Leken är naturens eget sätt att på ett lustfullt sätt blanda lärande, utveckling och kreativitet. Lek är en kraft i människans beteendereportoar och attraktionen utgörs av en mix av både sociala och mentala drivkrafter. Leken är frivillig och ökar livskraften. Leken kan utvecklas och innehåller alltid möjligheter till att skapa nytt.

Bo Svensson (KARLSTAD)
e-mail: bo.svensson@karlstad.se

Ylva Dybäck - förskollärare (FARSTA)
e-mail: ylva.dybeck@hotmail.com

Viktoria Tenggren

e-mail: viktoria.tenggren@ungaornar.se

Annika Thore - scenograf och utställningsformgivare på Form och Fuktion
e-mail: annika@formochfunktion.nu
"I mitt jobb som scenograf  jobbar jag ofta med att se världen ur
barnens perspektiv. Leken finns verkligen överallt, i tvätthögar,
vattenpölar, diskhögar och i ord, röster och ramsor. Leken gör att jag
upptäcker så mycket mer och livet blir så mycket roligare."


IPA:s arbetsgrupper

Mannegruppen (barn som inte leker)
Manne af Klintberg (sammankallande)
Inger Ahlberg
Ylva Andersson
Catherine Couturier
Eva Norén Björn
Karin Porserud

Parkleksgruppen
Barbro Samuelsson (sammankallande)
Brian Ashley
Ylva Dybeck
Manne af Klintberg
Nic Nilsson

Lekpolitiska programmet
Jan Andersson (sammankallande)
Barbro Samuelsson

Lekgruppen
Barbro Samuelsson (sammankallande)
Jan Andersson
Kicki Castewik
Eva Norén Björn
Johanna Samuelsson

Medlemsvärvning/öppen förskola
Brian Ashley (sammankallande)
Inger Ahlberg
Manne af Klintberg

Solrosgruppen (utställningar m.m.)
Elsa Hårdemark (sammankallande)
Anna Lenninger


Certifiering av lekplatser
Barbro Samuelsson (sammankallande)
Rose-Marie Lithén
Nic Nilsson

Vill du vara med och arbeta i någon av våra arbetsgrupper, är du välkommen att kontakta de som är sammankallande.

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.