Projekt

Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät. På så vis lyfter vi fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. 2001 startade Barnvänliga städer och fortsatte med projektet Barnperspektiv på staden. Projekten fördjupar och fokuserar föreningens arbete med lekmiljöfrågor och planeringen av den offentliga miljön och barns lekbehov. Projektet Svenskt lekarkiv har sammanställt 70 års lekverksamhet i Stockholms parklekar i boken ”Barbros bästa lekar för livet”. Där finns tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation. Årligen anordnas lekdagar och lekveckor som ger alla möjlighet att prova på klassiska lekar och nya varianter av gamla lekar.

Nästa projekt, finansieras av Allmänna arvsfonden är förlagt till Malmö och heter Lekande kvarter.

Senast avslutade projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden:

Öppna dörren till leken och de nyanlända år 2017-2020 Aktuell forskning, och Lekfrämjandets erfarenhet, visar att barn genom lek kan stärka sin livslust och känsla av delaktighet. Öppna dörren till leken och de nyanlända var ett projekt med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden, som vände sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år, och vuxna som finns runt dem. Projektet ville bl.a. öka medvetenheten om att lek, drama och rörelses är universella uttryckssätt som främjar kreativitet, samspel, glädje och förebygger psykiskt ohälsa. Projektet ville också samverka med vuxna nyanlända som har kompetens inom dessa områden och som kunde bidra med interkulturell kompetens och tolkstöd.
Läs mer >>

Lek för livet år 2016-2019 Lekfrämjandet får signaler om att leken har förlorat sin självklara plats i barns liv. Den får allt mindre utrymme i förskolor och skolor. Andra målstyrda aktiviteter tenderar att tränga ut leken och vuxna saknar kunskap om hur man skapar förutsättningar för lek. Lek för livet! är ett projekt som drivs med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet vill öka kunskapen om att barn behöver trygghet, utrymme och uppmuntran för att kunna och vilja leka. Många barn behöver också stöd av vuxna och lekkunniga kompisar för att knäcka lekkoden. Projektet vill öka kunskapen om att lek förebygger mobbning och psykisk ohälsa. Projektet anordnar lekdagar, föreläsningar, seminarier och kurser samt skapar nätverk.
Läs mer >>

Barn som inte leker år  2013-2016 Lekfrämjandets senast avslutade projekt hette Barn som inte leker. Då leken är en grundpelare för att utveckla empatisk förmåga var ambitionen att tillsammans med förskole – och skolpersonal identifiera barn som inte leker. Vilka orsaker kan ligga bakom? Hur yttrar det sig? Hur finner man verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte kommer igång med sitt lekande? Målet var att alla barn ska kunna leka och att vuxna förstår sin egen betydelse i barnens utveckling, så att barnen får stöd och hjälp. (se Läs mer)
Läs mer >>