Artiklar

Här samlas artiklar och intressant läsning som rör IPA:s verksamhet.

Mitt i den mångetninska vardagen

Berättat av Ingrid Lamrell med interfoliering av Kicki Castewik

I tjugofem år har jag jobbat i parkleken Erikslund. Kicki har jobbat där i 22 år. När vi kom till Tensta för så många år sedan var det inte så många invandrare här. …

Barn som inte leker

En arbetsgrupp inom IPA Sweden, Barns Rätt Till Lek, har i ett år nu arbetat med frågan om barn som inte leker. Vad kan vi vuxna göra? Vems är ansvaret? Hur går vi vidare? Nästa steg blir att förankra frågan hos dem som möter barnen i sin verksamhet. …

Moskva och Istanbul

Under 2010 hade jag möjlighet att förmedla svenska IPA:s syn på lek utomhus inför för oss mera ovanliga församlingar – för designstudenter, lärare och journalister i Moskva och Istanbul.


Det skedde i samband med Svenska institutets utställningen Svenska frön med exempel på svensk design och svenska produkter där formgivning förenas med säkerhet och användarvänlighet. …

Insändare från IPA med svar

Barnens lek måste få större plats i samhället.

Ipa skriver insändare i lokaltidningen Mitt i, Stockholm den 1 mars 2011

Vi oroar oss för barnen. Vart tog barns möjlighet till lek vägen? Varifrån kommer fantasi, empati, kreativitet och humor? …

IPA:s svar till föregående insändare

Engagera er i barnens lek

Svar på insändaren ”Datorer och mobiler går före lek i parkerna” den 15 mars

Tack för din respons på vår insändare om barns lek. Men vi tror inte att vi bara kan lägga skulden på föräldrarna. …


Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.