Bra lekplatser

Här samlas information och tips om bra platser för lek. Om du har egna tips att dela med dig av kan du skicka ett mail till barbro@ipa-sweden.org.

En rolig lekplats!

Gå in på http://www.förskoleburken.com/2012/05/inspirerandeparklek.html. Fina fotografier på en rolig lekplats.

Barbro Samuelsson

Peters park

Jag vill nämna en parklek i Stockholms södra förort. Den heter Skyfallet men alla jag känner säger Peters park.

Den är bra för barn för att:

  • Den ligger där många bor och den fyller en viktig funktion
  • Den är trevligt planerad, spännande och omväxlande.
  • Parkleken är bemannad och då finns det gott om lekmaterial som hinkar, spadar, hopprep, bollar, cyklar

Det finns också olika leksaker som tillverkats på plats. Exempel är gamla gummislangar som funkar som lianer, gamla gummidäck som man kan göra lite av varje med, gamla kastruller och köksföremål som man kan ha vid sandlådans bakbord och spisar.

  • Allt är omhändertaget utan att vara alltför prydligt.
  • Rutschkanan är väldigt, väldigt bra. Den är bred så att man kan åka flera tillsammans den ligger bra placerad i en sluttning och man kan klättra upp på olika sätt.
  • Det är jättemycket besökare och många unga mammor och pappor är där plus naturligtvis far- och morföräldrar.
  • ”Precis som på 60talet” sa en äldre man till personalen när han såg alla barn och vuxna och när han såg att några mellanstadiepojkar som hjälpte till med ett litet hemmabygge.
  • Det är trivsamt för barn och vuxna tillsamman

Elsa Hårdemark


Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.