AKTUELLT  :  Vi hoppas Du vill stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Ikväll har vi årsmöte. Gå in på länken alla medlemmar har fått via mejl.  Välkommen !

Nu behövs vår förening mer än någonsin. Betala din avgift före 25 januari 2021 så du kan rösta på årsmötet. Länk till medlemsavgifterna

 

Barn som leker - tecknat

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019
Februari 2020

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.


Bli medlem och stöd vårt arbete. 
Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

Information till alla medlemmar :

  • Den 25 januari 2021 är det dags för årsmöte för verksamhetsåret 2020  läs mer
  • Vi har skickat Öppna Dörrens slutdokumentation till alla medlemmar, vi haft adresser till. Tyvärr saknar vi postadresser och mejladresser till många av våra medlemmar, inte minst till kontaktpersoner på parklekarna. Snälla meddela oss det så vi kan hålla kontakt med er alla .
  • AU och styrelsen arbetar på med oförminskad styrka, trots de restriktioner som finns för att träffas. Våra möten hålls nu på nätet . Så snart vi beslutat om mötesdatum år 2021 kommer vi lägga ut dem.
    Just nu pågår ett stort arbete med att förnya vår hemsida. Vi har också beslutat att starta ett råd. Rådet är en förlängning av styrelsen och ska vara ett forum för att fördjupa och diskutera frågor som rör vår verksamhet. Välkommen att anmäla ditt intresse till inger.ahlberg@ipa-sweden.org

 Framskjuten utdelning av Lekfrämjandets Lekpris år 2020 
                Pristagare blir Manne af Klintberg !!  

Prisceremonin var planerad till den 19 november. Tyvärr måste vi ,med anledning av Corona, flytta fram den till ett senare tillfälle, 

                                                    Utdelning av 2019 års Lekpris :

Lekpriset för år  2019 delades ut med en  ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare var Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

———————————————————————————————————————————

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!