VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen ska bli svensk lag är en viktig  fråga för oss. Framför allt artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.


FEL på anmälningslänken på vår hemsida.

Tyvärr är det fel på länken Bli medlem, på vår hemsida. Informationen når inte vår medlemssekreterare , trots att du får ett automatiskt svarsmejl från honom, Ulf Åhrberg.

Du som anmält ett medlemskap och inte fått någon bok från oss : snälla skicka ett mejl till ulf.ahrberg@ipa-sweden.org . Uppge namn,adress, mejl och telefonnummer.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt : Öppna dörren till leken och de ny anlända.

Vi söker kontakt med Dig som vill starta ett projekt. Vi vill ha kontakt med fler skolor som  vill ta del av våra erbjudanden om föreläsningar, lekdagar eller ta del av vårt stöd i egna aktiviteter. Vi finansierar era aktiviteter med upp till 75 % av kostnaden.

Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
se mer  info under sidan projekt.
Kontakta Ylva Andersson
mobil 070 413 93 93
ylva@ipa-sweden.org

———————————————————————————————————————————-

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!
Ordförande Barbro Samuelssom ( barbro@ipa-sweden.org )

HÄNT och HÄNDER UNDER ÅRET 2019 

REDAN HÄNT

 • Vi har haft en monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö  den  21 mars  tom 24 mars
  i år deltog vi i mässans  Barnslinga. Slingan innebar att montrar har olika aktiviteter för barn. I lekfrämjandets monter kunde föräldrar och barn tillsammans läsa saga, leka enkla charader eller spela ett spel. Vi fick många besök och kunde berätta om vår förening.
  Tre personer från Lekfrämjandet höll anföranden på scen Botanisera:
  Lars-Erik Berg – Vad ser man i ett foto av lek.
  Brian Ashley  – Trädgården, privat eller offentlig bör alltid vara planerad för barns lek
  Christina Hedenberg –  Den magiska trädgården  – och barnen
 • Medlemsdag den 6 april blev mycket uppskattad. 26 personer deltog.Margareta Öhman berättade om sin bok ” Värna barns lekstyrka ”. Hon gav många konkreta exempel och fick stor respons från  den kunniga publiken.
  Ylva Andersson, vår projektledare redovisade de insatser som gjorts inom projektet Lek för livet , som avslutas till sommaren
  Vår ordförande berättade om  uppkomsten av vår förenings och inriktningen på vårt arbete.
 • Årsmötet den 25 april. Årsmötesprotokollet .
  på årsmötet valdes Krister Svensson till föreningens nya ordförande
 • Planering pågår för världskonferensen i Jaipur/ Indien 2020 i november. Vill du delta så kontakta vår ordförande Krister Svensson krister.svensson@ipa-sweden.org
  Den 10 maj anordnades en för-konferens i London. Vår internationella representant deltog.
 • Lektåget kom till flera parklekar i Stockholms området. En dag då många vuxna hjälpte till att dra igång lekar på parklekarna i Stockholms trakten.
 • KOMMANDE AKTIVITETER

 • Fredag den 28 augusti är det lekkurs i Rålambshovsparken
 • Lekens dag den 2 september
  En dag då leken uppmärksammas särskilt och vi hoppas att alla går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.
  Utdelning av Lekpriset till Nic Nilssons ära
  Lekfrämjandet delar varje år ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten.
 • Projektet Öppna dörren till leken och de ny anlända.
  Vi stödjer , ekonomiskt, de som vill starta aktiviteter i projektets anda.
  Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
  se mer  info under sidan projekt.
 • Projektet Lek för livet går in i sitt sista år- det finns fortfarande möjligheter att få en lek föreläsning  och en lekdag. Vi kan även erbjuda inspiration till dramaövningar med barnen.
 • Dags att söka ( senast 15/4 ) till höstens kurs på Stockholms universitet. Drama- lek – språk. 7,5p halvfart kvällstid. Till våren 2020 kommer kursen Barn som inte leker 7,5p tillbaka.

 • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
  Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 260 kronor kan sätta i pengar på Bankgironummer 315-1081 eller 
  Plusgironummer 441 96 22 – 8 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress.