LEKFRÄMJANDET IPA Barns Rätt till lek är en rikstäckande ideell svensk förening av International Play Association: Promoting the Childs Right to Play, som finns representerad i 50-talet länder.

Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät. Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. 2001 startade projektet Barnvänliga städer och fortsatte med Barnperspektiv på staden. Projekten fördjupade och fokuserade föreningens arbete på lekmiljöfrågor och planeringen av den offentliga miljön och barns lekbehov. Projektet Svenskt lekarkiv har sammanställt 70 års lekverksamhet i Stockholms parklekar i boken ”Barbros bästa lekar för livet”. Där finns tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation.
Årligen anordnas lekdagar och lekveckor som ger alla möjlighet att prova på klassiska lekar och utveckla nya varianter av gamla lekar.

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Den 22 tom den 25 mars finns vi i vår monter på TRÄDGÅRDSMÄSSAN. Välkomna att prata lek, integration, planering och barn med oss !

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter. Kontakta oss och berätta! Ordförande Jonas Larsson jonas@ipa-sweden.org

Återkommande aktiviteter

Trädgårdsmässan

Lekvecka – vecka 36 varje år
En vecka med fokus på leken överallt – i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också!

Lekens Dag – 2 september varje år
En dag då leken uppmärksammas särskilt och vi hoppas att alla går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.

Lekpriset till Nic Nilssons ära
Lekfrämjandet delar varje år ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten. Utdelningen av lekpriset sker alltid på Lekens Dag den 2 september i Rålambshovs Parklek, även kallad Rålis, på Kungsholmen i Stockholm.

LekkursDet finns fortfarande vissa möjligheter att gå en kurs med utgångspunkt från det lekpedagogiska arbetssättet – SKORRRV som står för Sinneslek, Konstruktiv lek, Organiserad lek, Receptiv lek, Rollek, Rörelselek och Vårdnadslek. Kursen blandar teori och praktik. Är du intresserad av att gå denna kurs så kontakta kursledaren Barbro Samuelsson på barbro@ipa-sweden.org så kan hon berätta när nästa kurstillfälle är.