Barn som inte leker

Kort om projektet

Forskning har tidigare visat att det finns ett klart samband mellan de förmågor som vi utvecklar som barn och hur vi fungerar som vuxna. Nu kan forskningen också påvisa att delar av hjärnan, som påverkar vår empatiska och sociala förmåga, utvecklas när barnet leker fantasilekar. Personer som, av skilda anledningar, inte kunnat leka fantasilekar kan få stora problem med att fungera i samhället när de blivit vuxna.

I dagens samhälle uppstår många problem mellan människor, för att man saknar förmåga att förstå samhällets sociala koder, man saknar således förmågan att sätta sig in i hur andra människor känner och uppfattar omgivningen. Detta vill vi försöka påverka och ge dagens och morgondagens barn större möjligheter att fungera i samhället.

Vår målgrupp är de som möter barnet i sitt yrke, personal i barnhälsovård, barnomsorg, förskola, skola, idrott, kultur och fritid liksom i föräldrautbildningar med barnperspektiv.
Vi vill också vända oss till dem som beslutar om barns uppväxt, det vill säga politiker och tjänstemän.

Vår ambition är att identifiera hur barn som inte leker beter sig, vilka orsaker som ligger bakom, hur det yttrar sig och att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte leker.
Vårt mål är att alla barn ska kunna leka och att de vuxna förstår sin egen betydelse i barnens utveckling, så att barnen får stöd och hjälp.

<< Tillbaka