kattungar som fått nyårshattar

Gott nytt år 2020 – året då Barnkonventionen blir lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu blir svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019


                         2019 års lekpris är utdelat

Den 19 november delades Lekfrämjandets årliga LEKPRIS ut. Det skedde med en ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare är Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

 

Har du anmält medlemskap, men inte fått något lekhäfte?

Tyvärr har det varit fel på en anmälningslänk vi haft på vår hemsida. Informationen har inte nått vår medlemssekreterare, Ulf Åhrberg.
Du som anmält ett medlemskap och inte fått något svar eller lekhäfte från oss : snälla skicka ett mejl till ulf.ahrberg@ipa-sweden.org . Uppge namn,adress, mejl och telefonnummer.
Du som vill bli ny medlem är naturligtvis hjärtligt välkommen att anmäla det till Ulf 🙂

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt : Öppna dörren till leken och de nyanlända.

Vi söker kontakt med Dig som vill starta ett projekt. Vi vill ha kontakt med fler skolor som  vill ta del av våra erbjudanden om föreläsningar, lekdagar eller ta del av vårt stöd i egna aktiviteter. Vi finansierar era aktiviteter med upp till 75 % av kostnaden.

Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
se mer  info under sidan projekt.
Kontakta Ylva Andersson
mobil 070 413 93 93
ylva@ipa-sweden.org

———————————————————————————————————————————-

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!
Ordförande Barbro Samuelssom ( barbro@ipa-sweden.org )

HÄNT UNDER ÅRET 2019 

 • Vi har haft en monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö  den  21 mars  tom 24 mars
  i år deltog vi i mässans  Barnslinga. Slingan innebar att montrar har olika aktiviteter för barn. I lekfrämjandets monter kunde föräldrar och barn tillsammans läsa saga, leka enkla charader eller spela ett spel. Vi fick många besök och kunde berätta om vår förening.
  Tre personer från Lekfrämjandet höll anföranden på scen Botanisera:
  Lars-Erik Berg – Vad ser man i ett foto av lek.
  Brian Ashley  – Trädgården, privat eller offentlig bör alltid vara planerad för barns lek
  Christina Hedenberg –  Den magiska trädgården  – och barnen
 • Medlemsdag den 6 april blev mycket uppskattad. 26 personer deltog.Margareta Öhman berättade om sin bok ” Värna barns lekstyrka ”. Hon gav många konkreta exempel och fick stor respons från  den kunniga publiken.
  Ylva Andersson, vår projektledare redovisade de insatser som gjorts inom projektet Lek för livet , som avslutas till sommaren
  Vår ordförande berättade om  uppkomsten av vår förenings och inriktningen på vårt arbete.
 • Årsmötet den 25 april. Årsmötesprotokollet .
  på årsmötet valdes Krister Svensson till föreningens nya ordförande
 • Planering pågår för världskonferensen i Jaipur/ Indien 2020 i november. Vill du delta så kontakta vår ordförande Krister Svensson krister.svensson@ipa-sweden.org
  Den 10 maj anordnades en för-konferens i London. Vår internationella representant deltog.
 • Lektåget kom till flera parklekar i Stockholms området. En dag då många vuxna hjälpte till att dra igång lekar på parklekarna i Stockholms trakten.
 • Fredag den 28 augusti var det lekkurs i Rålambshovsparken
 • Lekens dag den 2 september
  En dag då leken uppmärksammas särskilt och vi hoppas att alla gick man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.
 • Projektet Lek för livet är nu slut och redovisat till Allmänna arvsfonden.
 • Ljus i mörkret  mångfaldsfestival på Skeppsholmen i Stockholm 24 – 27 oktober
 • Utdelning av Lekpriset till Nic Nilssons ära skedde den 19 nov på Junibacken.
  Priset tilldelades Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson.
 • KOMMANDE AKTIVITETER 2020

 • Projektet Öppna dörren till leken och de ny anlända.
  Vi stödjer , ekonomiskt, de som vill starta aktiviteter i projektets anda.
  Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
  se mer  info under sidan projekt.
 •  På Stockholms universitet kommer till våren 2020 kursen Barn som inte leker 7,5p . den bygger på ett av våra tidigare projektarbeten. se sidan projekt.

 • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
  Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 260 kronor kan sätta i pengar på Bankgironummer 315-1081 eller 
  Plusgironummer 441 96 22 – 8 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress.