LEKFRÄMJANDET IPA Barns Rätt till lek är en rikstäckande ideell svensk förening av International Play Association: Promoting the Childs Right to Play, som finns representerad i 50-talet länder.

Aktuellt
”Ute är inne” Utenavets konferens, Linköping, 17-18 september

Information och anmälan

Återkommande aktiviteter
Lekvecka – vecka 36 varje år
En vecka med fokus på leken överallt i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också!

Lekens Dag – 2 september varje år
En dag då leken uppmärksammas särskilt då man går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.

Lekpriset till Nic Nilssons ära
Lekfrämjandet delar varje år ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten. Utdelningen av lekpriset sker alltid på Lekens Dag den 2 september i Rålambshovs Parklek, även kallad Rålis, på Kungsholmen i Stockholm.

Pressmeddelande – Lekpriset 2015

Bilder från utdelning av Lekpriset den 2 september på Lekens dag i Parkleken Rålis i Stockholm.

Clowner utan gränser Clownnäsor till försäljning Louise Frisk från Clowner utan gränser håller tal Louise Frisk från Clowner utan gränser visar stolt upp diplomet Manne har överlämnat leksaker som pris i form av tio jättestora badbollar Manne hälsar välkommen Nic håller tal Nic överlämnar diplom till Clowner utan gränser Stora blåsor blir det

Föreläsning med Peter Gärdenfors – Onsdag den 9 september

150909 Föreläsning Peter Gärdenfors Fulltecknat tyvärr. :-(

Lekkurs                                                                                                                                                   Varför inte gå en Lekkurs där vi blandar vi teori och praktik utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt – SKORRRV som står för Sinneslek, Konstruktiv lek, Organiserad lek, Receptiv lek, Rollek, Rörelselek och Vårdnadslek? Är du intresserad av att gå denna kurs så kontakta kursledaren Barbro Samuelsson på barbro@ipa-sweden.org så kan hon berätta när nästa kurstillfälle är.