Barn som leker - tecknat

Tack alla som deltog i vår Avslutningskonferens 

Den 22 oktober hade vi avslutningskonferens för vårt treåriga projekt  ”Öppna dörren för leken och de nyanlända”. De som kom till Van der Nootska palatset i Stockholm eller följde oss på länk hoppas vi fick en inspirerande dag om lek.
Lisbeth Sommarström talade om kulturverksamheten i Nyköping och temat ” Varför ska barn ha rätt till kultur”
Mats Trondman talade runt rubriken ” Nya barn, nya relationsmönster och lek som möjlighet”
Självklart fick vi, genom projektledare Ylva Andersson, också en genomgång av alla olika drama, dans och lekaktiviteter som hänt under projektets tre år.
I den slutdokumentation som tryckts upp finns alla dessa olika aktiviteter beskrivna. Hör av dig till oss om du vill ha dokumentationen. ( mot portokostnad) 
 
——————————————————————————————–

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu blir svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019
Februari 2020

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.


Bli medlem och stöd vårt arbete. 
Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår ordförande Krister Svensson mejl: krister.svensson@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Plusgironummer 441 96 22 – 8 . Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

Information till alla medlemmar :

  • På grund av den smittrisk som finns i samhället ändrade vi vårt årsmöte till att ske digitalt.  Årsmötesprotokollet läggs upp så snart det är klart. Vi har nu haft ett konstituerande möte med den nya styrelsen. Uppdaterad lista på personer finns under fliken kontakt.  
  • Vi saknar mejladresser till många av våra medlemmar, inte minst till kontaktpersoner på parklekarna. Snälla meddela oss det så vi kan hålla kontakt med er alla ! 
  • AU och styrelsen arbetar på med oförminskad styrka, trots de restriktioner som finns för att träffas. Våra möten hålls nu på nätet .

 Lekfrämjandets Lekpris 2020

Alla har fått lämna in förslag på vem som ska få 2020 års Lekpris. Vinnaren är nu utsedd ! en inbjudan till utdelningen kommer att gå ut. Håll ögonen öppna !!

Den 19 november 2019 delades Lekfrämjandets LEKPRIS ut. Det skedde med en ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare är Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

———————————————————————————————————————————

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!