Barn som leker - tecknat

                              HÄRLIG MIDSOMMAR och 

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet . Lekfrämjandet är en av 33 organisationer som är medlem i
Nätverket för barnkonventionen.

 Vi hoppas att du vill bli medlem och stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Nu behövs vår förening mer än någonsin.  Länk till medlemsavgifterna

Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

 

Information till alla medlemmar :

  • Vi blev inte klara med bokslutet till det ordinarie årsmötet i januari. Vi utlyste därför ett extra årsmöte till den 25 februari 2021. Verksamhetsåret 2020 är nu godkänt och klart.
    protokoll se Kalendariet.  
  • Projektet Öppna dörren är nu slutredovisat hos Allmänna Arvsfonden. Vi har skickat Öppna Dörrens slutdokumentation till alla medlemmar. Om du inte fått någon skrift så kontakta oss och lämna din adress.
  • AU och styrelsen arbetar på med oförminskad styrka, trots de restriktioner som finns för att träffas. Våra möten hålls nu på nätet . Mötesdatum år 2021 se Kalendariet.
    Just nu pågår ett stort arbete med att förnya vår hemsida. Vi har också beslutat att starta ett råd. Rådet är en förlängning av styrelsen och ska vara ett forum för att fördjupa och diskutera frågor som rör vår verksamhet. Välkommen att anmäla ditt intresse till inger.ahlberg@ipa-sweden.org

 Manne af Klintberg är utsedd till mottagare av
Lekfrämjandets LEKPRIS år 2020 !  
               

Priset kommer delas ut under Lekveckan i september 2021. Vi hoppas att ni alla vill vara med och fira Manne !

Nominera till LEKPRISET år 2021 ! Förlängd nomineringstid 
Sista dag att nominera är den 10 augusti. Skicka din nominering till inger.ahlberg@ipa-sweden.org 
Styrelsen fattas beslut om vem som blir pristagare, den 16 augusti 

 

Lekpriset för år  2019 delades ut med en  ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare var Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. 
———————————————————————————————————————————

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!