Barn som leker - tecknat

                           

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association)
Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  

Lekfrämjandets LEKPRIS år 2020 och år 2021!  

Pristagare Eva Norén-Björn och Manne af Klintberg. I bakgrunden syns Krister Svensson, ordförande i Lekfrämjandet.

Prisutdelningen skedde i strålande sol i Rålambshovsparken, Stockholm. Prisutdelare var Krister Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott.
Manne af Klintberg, pristagare år 2020. se motivering
Eva Norén-Björn, pristagare år 2021. se motivering

2019 års Lekpris:  Pristagare var Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. Priset delades ut på Junibacken, i Stockholm.

Skicka Din nominering, med motivering, till 2022 års lekpris  till inger.ahlberg@ipa-sweden.org 

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blivit svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet . Lekfrämjandet är en av 33 organisationer som är medlem i
Nätverket för barnkonventionen.

 Vi hoppas att du vill bli medlem och stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Nu behövs vår förening mer än någonsin.  Länk till medlemsavgifterna

Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

 ———————————————————————————————————————————

Information till alla medlemmar :

  • Nytt medlemsbrev utskickad den 25 oktober. Hör av dig till Eva Kane om du inte fått något. medlem@ipa-sweden.org 
  • En tråkig nyhet är att Nic Nilsson, Stockholm, har dött 87 år gammal. Han var en av grundarna och hedersledamot av IPA och f.d. mångårig ordförande för vår svenska organisation. Vi är alla tacksamma för det stora arbete han har gjort med barnens bästa för ögonen.  
  • Vår förening har startat ett råd. Rådet är en förlängning av styrelsen och ska vara ett forum för att fördjupa och diskutera frågor som rör vår verksamhet. Välkommen att anmäla ditt intresse till inger.ahlberg@ipa-sweden.org
———————————————————————————————————————————————-
Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!