Ta hand om er och lek med avstånd. En boll kan rulla långt!

 • Ändrad typ av årsmöte; På grund av den smittrisk som finns i samhället har vi ändrat vårt årsmöte till den 14 maj.  Mötet kommer ske med mejlväxling. information och underlag går ut till alla den 1 maj. Välkommen att delta. medlemsavgiften kan nu betalas med Swish  nr 1230275404

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET

IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu blir svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019
Februari 2020

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.
Bli medlem och stöd vårt arbete. 
Skicka namn och kontaktuppgifter till ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

 

Information till alla medlemmar :

 • Vi saknar mejladresser till många av våra medlemmar, inte minst till kontaktpersoner på parklekarna. Snälla meddela oss det så vi kan hålla kontakt med er alla ! 
 • AU och styrelsen arbetar på med oförminskad styrka, trots de restriktioner som finns för att träffas. Våra möten hålls nu på nätet .
 • Vi håller på att omarbeta föreningens stadgar , detta kommer tas upp till beslut på årsmötet.
 • Ändrad typ av årsmöte; På grund av den smittrisk som finns i samhället har vi ändrat vårt årsmöte till den 14 maj.  Mötet kommer ske med mejlväxling. information och underlag går ut till alla den 1 maj. Välkommen att delta.
 • Det har gått ut information till alla våra medlemmar om att IPA internationellt gör om sin organisation. Om du inte fått denna information så vänd dig till vår medlemssekreterare.
  ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

 

 2019 års lekpris är utdelat –  Tack alla ni som skickat in era nomineringar till 2020 års pris, dessa redovisas på årsmötet.

Den 19 november 2019 delades Lekfrämjandets LEKPRIS ut. Det skedde med en ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare är Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt : Öppna dörren till leken och de nyanlända.
                – skulle avslutas till sommaren 2020, men blir förlängt

P.g.a Corona viruset är det många som inte kunnat fortsätta med sina aktiviteter. Projektet kommer därför förlängas in på hösten så att alla hinner göra klart det som planerats.

Vi söker kontakt med Dig som vill starta ett projekt. Vi vill ha kontakt med fler skolor som  vill ta del av våra erbjudanden om föreläsningar, lekdagar eller ta del av vårt stöd i egna aktiviteter. Vi finansierar era aktiviteter med upp till 75 % av kostnaden.

Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
se mer  info under sidan projekt.
Kontakta Ylva Andersson
mobil 070 413 93 93
ylva@ipa-sweden.org

———————————————————————————————————————————-

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta! 

 

 • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
  Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 260 kronor kan sätta i pengar på Bankgironummer 315-1081 eller 
  Plusgironummer 441 96 22 – 8 . Swish går också bra 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress.