Barn som leker - tecknat

                           

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association)
Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  

Vår förening har bytt ordförande

Krister Svensson, som varit ordförande i föreningen sedan 2019, har på egen begäran lämnat styrelsen och fortsätter istället som anställd projektledare för vårt Malmö projekt Lekande kvarter.  Vår nya ordförande heter NIK DE DAHLSTRÖM .

LEKPRISET 2022 tilldelades TILLITSVERKET!

 Grattis ! 
Priset delades ut 14 september av Manne af Klintberg i ”Rålis” parklek i Stockholm.  
Läs motiveringen här.

 —————————————————————————————-       

 Vi hoppas att du vill förbli eller bli medlem och stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Nu behövs vår förening mer än någonsin.  Länk till medlemsavgifterna

Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

 ——————————————————————————————-

Information till alla medlemmar :

  • Lekfrämjandet är medlem i UNICEF . Stöd deras arbete i Ukraina  Swish 9020017
  • IPA world har omorganiserat sig. Information kommer skickas till alla medlemmar
  • Allmänna Arvsfonden har beviljat oss medel till det treåriga projektet Lekande kvarter.
    vi har nu anställt en projektledare , Krister Svensson. Anställning av två Playworkers pågår. Har du Malmöanknytning och vill bidra – hör av dig!
    ————————————————————————————————————————————-
Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!