Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.
Bli medlem och stöd vårt arbete. 
Skicka namn och kontaktuppgifter till ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu blir svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019
Februari 2020

Information till alla medlemmar

I dagarna har det gått ut information till alla våra medlemmar om att Ipa internationellt gör om sin organisation. Om du inte fått denna information så vänd dig till vår medlemssekreterare.
ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

 

 2019 års lekpris är utdelat – Dax att nominera till 2020 års pris.
Skicka ditt förslag på pristagare till inger.ahlberg@ipa-sweden.org före den 30 mars.

Den 19 november 2019 delades Lekfrämjandets LEKPRIS ut. Det skedde med en ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare är Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt : Öppna dörren till leken och de nyanlända.
                – avslutas till sommaren 2020

Vi söker kontakt med Dig som vill starta ett projekt. Vi vill ha kontakt med fler skolor som  vill ta del av våra erbjudanden om föreläsningar, lekdagar eller ta del av vårt stöd i egna aktiviteter. Vi finansierar era aktiviteter med upp till 75 % av kostnaden.

Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
se mer  info under sidan projekt.
Kontakta Ylva Andersson
mobil 070 413 93 93
ylva@ipa-sweden.org

———————————————————————————————————————————-

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta! 

 

  • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
    Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 260 kronor kan sätta i pengar på Bankgironummer 315-1081 eller 
    Plusgironummer 441 96 22 – 8 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress.