LEKFRÄMJANDET IPA Barns Rätt till lek är en rikstäckande ideell svensk förening av International Play Association: Promoting the Childs Right to Play, som finns representerad i 50-talet länder.

Kallelse till årsmöte med Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
Måndag den 24 april kl. 18.00
i träfflokalen på Maria Bangata 13

 

Uttalande med anledning av attentatet på Drottninggatan Stockholm den 7 april 2017
Så här kan du prata med barn om det som hände.

 

Det är barnen som får betala”   Utskick till Sveriges alla kommuner i mars 2017.

Öppet brev till UNICEF och Rädda Barnen” Skickat i februari 2017

Lekmanifest” av Lekfrämjandet antaget i november 2016

 

 

Återkommande aktiviteter
Lekvecka – vecka 36 varje år
En vecka med fokus på leken överallt i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också!

Lekens Dag – 2 september varje år
En dag då leken uppmärksammas särskilt då man går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.

Lekpriset till Nic Nilssons ära
Lekfrämjandet delar varje år ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten. Utdelningen av lekpriset sker alltid på Lekens Dag den 2 september i Rålambshovs Parklek, även kallad Rålis, på Kungsholmen i Stockholm.

Lekkurs                                                                                                                                                   Varför inte gå en Lekkurs där vi blandar vi teori och praktik utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt – SKORRRV som står för Sinneslek, Konstruktiv lek, Organiserad lek, Receptiv lek, Rollek, Rörelselek och Vårdnadslek? Är du intresserad av att gå denna kurs så kontakta kursledaren Barbro Samuelsson på barbro@ipa-sweden.org så kan hon berätta när nästa kurstillfälle är.