Barn som leker - tecknat

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
IPA Sweden, Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  
Vi är medlemmar i IPA som betyder International Play Association och arbetar för barns rätt till lek i hela världen

Lekpriset år 2022 tilldelades TILLITSVERKET.

 Grattis ! 
Priset delades ut 14 september av Manne af Klintberg i ”Rålis” parklek i Stockholm.  
Läs motiveringen här.

Tyvärr kommer vi inte dela ut något Lekpris år 2023. Just nu har vi för få krafter som kan driva föreningens arbete. Vill Du att föreningen ska leva vidare så anmäl ditt intresse av att aktivt delta i arbetet för barns rätt till lek. 

Vi driver ett projekt i Malmö som heter Lekande kvarter

 Projektet är treårigt och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Lekande kvarter ska utveckla en lekbaserad metod för att främja sammanhållning i bostadskvarter. Genom projektet lyfts boendemiljöernas potential fram för att förebygga otrygghet och utanförskap.

Målgruppen är barn mellan 0 och 15 år. I centrum för projektet finns barnens spontana lek, som på ett systematiskt sätt ges utrymme i tid och rum. Lek är en avgörande väg till socialitet, kommunikation och samspel. Bakgrunden till projektet är barns berättelser om att inte våga leka på sin egen gård på grund av konflikter och hårda attityder. Anställda medarbetare ska välkomna, underlätta och initiera lek med målgruppen. I projektet ska man utveckla metoder där vuxna boende och äldre barn, med hjälp av det kommunala fastighetsbolaget MKB Fastighets AB och ideella föreningar, tar över ansvaret för att underlätta leken. På så sätt skapas en social miljö med positiva upplevelser av lek, gemenskap och inkludering. Projektet ska verka för att sprida erfarenheterna till fler områden i Malmö och i andra städer.
Efter projektets slut ska det finnas en struktur som består av ideella krafter som fortsätter med verksamheten, med stöd av MKB. Projektet kommer skapa en lokalförening till Lekfrämjandet, i Malmö, som ska ansvara för att koordinera det fortsatta arbetet.
Projektledare är Krister Svensson krister.svensson@ipasweden.org 

————————————————————————————————————————————–     

 Vi hoppas att du vill förbli eller bli medlem och stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Nu behövs vår förening mer än någonsin.  Länk till medlemsavgifterna

Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.
 ——————————————————————————————-

Information till alla medlemmar :

  • Lekfrämjandet är medlem i UNICEF . Stöd deras arbete i Ukraina  Swish 9020017
  • IPA world har omorganiserat sig. Information har skickats till alla medlemmar 
Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!