Ta hand om er och lek med avstånd. En boll kan rulla långt!

Boka in den 22 oktober ! Då avslutas ”Öppna dörren för leken” med en konferens. Inbjudan kommer
——————————————————————————————–

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu blir svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.
Vår ordförande heter Krister Svensson.
Ordförande har ordet.
September 2019
November 2019
Februari 2020

Nu är Barnkonventionen lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i al offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet .
Vi i Lekfrämjandet kommer arbeta för att barnets rätt till LEK inte glöms bort.
Bli medlem och stöd vårt arbete. 
Skicka namn och kontaktuppgifter till Inger Ahlberg  inger.ahlberg@ipa-sweden.org

 

Information till alla medlemmar :

  • På grund av den smittrisk som finns i samhället ändrade vi vårt årsmöte till att ske digitalt.  Årsmötesprotokollet läggs upp så snart det är klart. Vi har nu haft ett konstituerande möte med den nya styrelsen. Uppdaterad lista på personer finns under fliken kontakt.  
  • Vi saknar mejladresser till många av våra medlemmar, inte minst till kontaktpersoner på parklekarna. Snälla meddela oss det så vi kan hålla kontakt med er alla ! 
  • AU och styrelsen arbetar på med oförminskad styrka, trots de restriktioner som finns för att träffas. Våra möten hålls nu på nätet .

 Lekfrämjandets lekpris 2020

Alla har fått lämna in förslag på vem som ska få 2020 års Lekpris. Vinnaren är nu utsedd ! en inbjudan till utdelningen kommer att gå ut. Håll ögonen öppna !!

Den 19 november 2019 delades Lekfrämjandets LEKPRIS ut. Det skedde med en ceremoni på Junibacken, i Stockholm. Pristagare är Professor emerita Birgitta Knutsdotter – Olofsson och prisutdelare var kulturborgarrådet i Stockholm Jonas Naddebo. ( till höger i bilden ovan).
Ceremonin inleddes med att  Lekfrämjandets ordförande, Krister Svensson ( vänster i bild) ,höll ett anförande, läs anförandet. Jonas Naddebo överlämnade priset med varma ord om Birgittas gärning och löfte om att han ska verka för att grönområden bevaras och att barnens fantasi ska få utrymme på stadens lekplatser. Professor Lars-Erik Berg talade om Birgittas författarskap och livslånga insats för den fria leken. Läs anförandet.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt : Öppna dörren till leken och de nyanlända.
                – skulle avslutas till sommaren 2020, men är förlängt

P.g.a Corona viruset är det många som inte kunde fortsätta med sina aktiviteter under våren  Projektet är förlängt till november 2020 och vi hoppas att godkända aktiviteter kommer hinna genomföras. SLUT konferensen är den 22 oktober .

Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
se mer  info under sidan projekt.
Kontakta Ylva Andersson
mobil 070 413 93 93
ylva@ipa-sweden.org

———————————————————————————————————————————-

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta! 

 

  • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
    Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 300 kronor kan du sätta in pengar på Bankgironummer 315-1081 eller 
    Plusgironummer 441 96 22 – 8 . Swish går också bra 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress.