Barn som leker - tecknat

                           

VÄLKOMNA TILL LEKFRÄMJANDET
medlem i
IPA ( International Play Association)
Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEK-KODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.
Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät.  Barn har en rättighet att få leka. Att Barnkonventionen nu är svensk lag är något vi arbetat för länge. Framför allt innehållet i artikel 31.
Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön. Kontakta oss gärna med frågor, idéer  eller funderingar lekframjandet@ipa-sweden.org  

           

Allmänna Arvsfonden har beviljat oss medel till det treåriga projektet Lekande kvarter!!

Just nu har vi en annons ute för att söka en projektledare på halvtid som ska driva projektet i Malmö. Start hösten 2022. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 augusti.

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/26359472?fbclid=IwAR3YAVZaOIfGOMjEuYovzMhLPeWN8FrihnZ0a0rTgJ0sH4Ou9XcA5MTfp2s

  

 

 

 

Barnkonventionen är lag.

Sverige ratificerade FN´s barnkonvention 1990, men det är först nu som den blivit svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet – enligt Regeringskansliet . Lekfrämjandet är en av 33 organisationer som är medlem i
Nätverket för barnkonventionen.

 Vi hoppas att du vill förbli eller bli medlem och stödja vår verksamhet genom att  betala medlemsavgiften. Nu behövs vår förening mer än någonsin.  Länk till medlemsavgifterna

Skicka namn och kontaktuppgifter till  vår medlems sekreterare  Eva Kane   medlem@ipa-sweden.org
Medlems avgiften på 300 kr sätts in på Bankgironummer 315-1081 eller 
Swish-nummer 123 027 5404 Glöm inte att uppge namn ,mejl och adress så vi kan komma i kontakt med dig.

 ——————————————————————————————-

Information till alla medlemmar :

  • Lekfrämjandet är medlem i UNICEF . Stöd deras arbete i Ukraina  Swish 9020017
  • Om du inte tidigare betalat in din avgift så var snäll och gör det, vi behöver ditt och andras stöd.
  • Vår förening har startat ett råd. Rådet är en förlängning av styrelsen och ska vara ett forum för att fördjupa och diskutera frågor som rör vår verksamhet. Välkommen att anmäla ditt intresse till inger.ahlberg@ipa-sweden.org
———————————————————————————————————————————————-
Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!