Böcker

Barbros bästa lekar för livet (utgiven 2009)
ISBN 91 – 975129 – 5 – 8, pris 450 kr + porto
835 sidor med tjugo illustrationer av Gunna Grähs

Boken innehåller över tusen traditionella lekar och ramsor och också ett sätt att certifiera lekar. Boken är menad att inspirera barn och vuxna att leka och ha roligt tillsammans.

Vi säljer dessa böcker från projektet Barnvänliga städer:
 

1. Barnens stad (utgiven 2002)
ISBN 91-7910-367-7, pris 100 kr + porto
Behandlar lekpolitiska programmet, barnkonventionen i relation till fysisk planering. Hur kan barn få inflytande på planeringen?

2. Den barnvänliga staden (utgiven 2002)
ISBN 91-631-2066-6, pris 100 kr + porto
 
Handlar om hur vi kan få våra städer/kommuner barnvänligare. Grundläggande är att barn rör sig över hela staden under lek, att barn bär leken med sig, vilket gör att lekplatser inte täcker barns behov av lek utomhus.

3. Höga hus och små barn (utgiven 2003)
ISBN 91-7910-479-7, pris 100 kr + porto
En genomgång av forskning kring höga hus och små barn. En argumentation för att höghus för barnfamiljer inte kan byggas om barnkonventionen ska följas.

4. Barnperspektiv på planeringen (utgiven 2003)
ISBN 91-631-4658-4
 
pris 180 kr + porto
 
Boken refererar till mycket av den forskning och de erfarenheter som finns när det gäller att skapa ett samhälle bra för barn med lekaprker,plats för spontanidrott, skateboard, inlines, gårdsgator, säkra och lekvänliga skolvägar. 101 sidor med 8 i färg och omfattande litteraturlista.

5. Dubbelt så bra - hälften så dyrt. Hälften så dyrt - dubbelt så bra (utgiven 2004) 
ISBN 91-975129-0-7
 
pris 150 kr + porto (eller ladda ner som PDF här)
Barns miljö kan förbättras samtidigt som den förbilligas. Det ger detta häfte många exempel på.


6. Det saknade barnperspektivet på planeringen (utgiven 2006)
ISBN 91-975129-1-5
 
Pris: 200 kronor + porto
124 sidor varav 15 i färg
Boken skildrar sex projekt i Stockholmsområdet, där IPA gripit in. Boken kan fungera som inspirationsbok för aktivister och tankeställare för politiker.

7. IPAs svenska historia (utgiven 2007)
ISBN 91-975129-2-3
 
Pris 200 kronor + porto
200 sidor, färgbilder
Boken skildrar vad som hänt på lekens område och inom IPA 1982-2007. Ger en god bild av vad föreningens hittills orkat med.

8. Planera för utelek (utgiven 2007)
ISBN 975129-3-1 Pris 100 kronor
 
Skildrar hur barn bör ha det, vad som är platser där barn leker, särskilda lekmiljöer, trafiksäkerhet, om spänning och risk i leken, lekredskapsstandarden, ett resonemang om lekvärde, myter på lekens område.

Tillsammans med Synskadades Riksförbund har vi gett ut

Leka tillsammans vilken också finns på engelska Play together samt som talbok och med blindskrift (Braille). Musikkassett med sånglekar ingår.

Kan beställas från Synskadades Riksförbund, 122 88 ENSKEDE, tel: 08/399000

I samband med en aktion mot krigsleksaker gav IPA ut

Nedrusta i barns miljö, vilken vi har kvar en liten restupplaga av. Är du intresserad skriv och motivera varför du är intresserad, så kanske du får skriften.

I samband med internationella barnåret genomfördes en skolgårdskampanj, vilken dokumenterades i
Använd skolgården utgiven av Byggforskningen som T38:1981.
Den är utsåld hos IPA, men kan finnas på bibliotek. Skolgårdskampanjen gav så småningom upphov till bildandet av "Skolans uterum"" där IPA under en följd av år ingick i styrelsen.

Böcker kan beställas via barbro@ipa-sweden.org eller nic@ipa-sweden.org.

IPA-Barns rätt till lek har tidigare gett ut följande böcker, vilka finns på bibliotek, men i övrigt är slutsålda:

Utan lek - inget liv (1990) Karin Grönvall, redaktör 
Leka tillsammans - utan våld eller tävling (1992) ISBN 91 7328 838 1, Nic Nilsson.
Rätt till lek (1993) ISBN 91 7328 866 7, Karin Grönvall redaktör 
Barn får också tycka till (1998) Ted Birch och Nic Nilsson

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.