IPA får en miljon av arvsfonden!

Projektet Barn som inte leker har beviljats 902 000 kr. Projektets mål är att kunna erbjuda en lättfattlig information, ett verktyg och ett arbetssätt som bidrar till att barn som inte knäckt lekkoden får ett utvecklat stöd. Syftet är att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte leker. Förhoppningen är att de metoder som utarbetats ska bli så goda så de blir en del av vardagliga förhållningssätt i utbildningar och verksamheter. Konkreta resultat av projektet kan bli enkla diagnostiska instrument liknande BOEL - testet eller 3 - 4 årskontroll.

Möjliga användare är lärarutbildningar, bvc, parklekar, öppna förskolor, fritidshem m.fl. År 1 av 3. Nationellt projekt.

Prioriterart område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap.

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.