Nytt namn och ny styrelse

På årsmötet 22 april 2013 fattades beslut om att föreningens namn nu ska vara "IPA Barns rätt till lek - Lekfrämjandet". Till ledamöter i styrelsen under detta och nästa år valdes:

Manne af Klintberg (Ordförande)
Brian Ashley
Catherine Couturier
Elsa Hårdemark
Annika Thore
Viktoria Tengren
Malin Nordh (vald på ett år)
Kristina "Kickan" Wahlund Nilsson (vald på ett år)

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.