Temadag om Barn som inte leker

Samtliga medlemmar i IPA Barns Rätt till Lek inbjuds härmed till en dag om vårt projekt "Barn som inte leker" 24 november 2012 kl 10-16. Vi ses på Hotell Scandic Park vid Humlegården för kaffe från kl 9:30.

Vi har fått medel från Allmänna arvsfonden för detta projekt och har anställt Ylva Andersson på halvtid som projektledare. Gruppen som arbetat med ansökan och IPA:s styrelse kommer att vara på plats.

Alla frågor och synpunkter välkomnas och kommer att beaktas.

Svara snarast till Rose-Marie Lithén om du vill delta (rosemarie@ipa-sweden.org).

/Styrelsen

Copyright (2011) IPA-Sweden. Webmaster Martin Forster.