Lek för livet 2016 – 2019

Lek för livet! Projektet vänder sig till barn i åldrarna 1 – 12 år och till personalen som möter barnen. Vi anordnar lekdagar, föreläsningar, seminarier, kurser och stöttar skapandet av nätverk.

Lekfrämjandet berättar om sitt arvsfondsprojekt "Lek för livet"

Publicerat av Arvsfonden den 8 juli 2016

Det här filmklippet spelade Arvsfonden in när Ylva Andersson presenterade projektet Lek för livet i Almedalen.

Under de två första åren har vi genomfört föreläsningar och lekdagar vid sammanlagt 12 skolor i Kristianstad, Nacka och Stockholm. Vi har också föreläst på konferenser för skol- och förskolepersonal kring tema lek och barn i behov av särskilt stöd.

Den 7 mars  hade vi en mycket uppskattad Lek- konferens för nätverket ”Parklekspersonal”

Är du intresserad av att vi föreläser och anordnar en lekdag i din kommun/ på din arbetsplats?  KONTAKTA Ylva Andersson  ylva@ipa-sweden.org