Lek för livet 2016 – 2019

Lek för livet! Projektet vänder sig till barn i åldrarna 1 – 12 år och till personalen som möter barnen. Vi anordnar lekdagar, föreläsningar, seminarier, kurser och stöttar skapandet av nätverk.

Lekfrämjandet berättar om sitt arvsfondsprojekt "Lek för livet"

Publicerat av Arvsfonden Fredag 8 juli 2016

Det här filmklippet spelade Arvsfonden in när Ylva Andersson presenterade projektet Lek för livet i Almedalen.

Under de två första åren har vi genomfört föreläsningar och lekdagar vid sammanlagt 12 skolor i Kristianstad, Nacka och Stockholm. Vi har också föreläst på konferenser för skol- och förskolepersonal kring tema lek och barn i behov av särskilt stöd.

Den 7 mars  hade vi en mycket uppskattad Lek- konferens för nätverket ”Parklekspersonal”

Är du intresserad av att vi föreläser och anordnar en lekdag i din kommun/ på din arbetsplats?  KONTAKTA Ylva Andersson  ylva@ipa-sweden.org

Följande har hänt i projektet sedan det startade i april 2016.

 

(Föreläsningar =FL )

2016

23/11-15 –    FL. Centrumförskolorna i Södertälje

30/5 –16        Kurs ”Drama och Lek med fokus på barn med svårigheter i leken”

9/3                FL Förskolepersonal vid tre förskolor i Nacka kommun

29/3              FL Förskollärarprogrammet Mitthögskolan Härnösand

8/4                FL Förskolepersonal och specialpedagoger i Rättvik

14/4              FL Fritidspersonal och lärare vid Ektorps skola i Nacka

18/4              FL Förskollärarprogrammet Malmö högskola

19/4              Konferens ’Specialpedagogik i förskolan’ i Sthlm

26/4              Lekdag med ca 120 barn vid Ektorps skola i Nacka

27/4             FL Förskollärarprogrammet Uppsala universitet

28/4              Konferens ’Specialpedagogik i förskolan’ i Gtb

10/5              FL Barnskötarutbildning Kom Vux i Värmdö

16/5              Diskussionsledare vid ett seminarium på en lek-kurs i Nyköping

20/6              FL Förskolepersonal vid tre förskolor i Göteborg (fortsättning fr i januari-16)

18-22/6         Drama-Lek-kurs på Waldorfhögskolans fritidspedagogutbildning

4-8/7             Medverkan på Almedalsveckan ( Ylva, Inger, Barbro, Janne, Jonas och Eva )

2/9                Lekkurs och Lekpris, Lekfrämjandet – IPA i Rålambshovsparken

29/8-17/10   Kurs Drama Lek Språk, 7,5hp, Stockholms Universitet

13/9              Dramapedagogutbildningen, föreläsning om Lek

15-16/9         FL Specialpedagoger m.fl, Motala kommun

21-22/9         FL Skolpersonal  + Lekdag på Villaskolan i Åhus

26/9             FL  Förskolepersonal, Centrumförskolorna Södertälje

30/9              Manne & Ylva medverkar vid elevhälso-dag i Uppsala

6/10              Skolportens konferens ”Specialpedagogik i förskolan” i Stockholm

7/10             FL  Fritidspersonal Nacka kommun

12/10            Lekdag med barn på Borgvallaskolan i Nacka

25/10            Konferens ”Specialpedagogik i förskolan” Göteborg

31/10            Panelsamtal om lek på Fritidshem på Skolforum i Stockholm

14/11            FL Förskole- och skolpersonal på Jordens skola i Norrtälje

18/11            Dag om barnkonventionen i Sandviken

23/11            FL Förskolepersonal i Leksand

8/12              FL Förskolepersonal i Vellinge

8/12              FL Föräldrar i Vellinge

13/12            FL Förskollärarprogrammet Malmö högskola

15/12            FL Förskollärarprogrammet Mitthögskolan Sundsvall

 

2017

4/1                FL Förskolepersonal Kristianstad

24/1              Fritidspersonal konferens Stockholm

22/2             FL  Förskolepersonal Norrtälje

14/3              FL Förskolepersonal i Motala 2 x 250 personer

15/3              FL Skolpersonal Gröndalsskolan och Årstadalsskolan Stockholm

21/3              FL Skolpersonal Marieborgsskolan Västervik ca 30 pers

21/3              FL Skolpersonal Västerviks kommun ca 30 pers

31/3              FL Lekarbetskonferens för lekarbetspedagoger Solna

3/4                FL Öppna förskolan på Värmdö

18/4              FL Förskolärarprogrammet Malmö högskola

20/4              Lekdag på Gröndalsskolan

25/4              Lekdag på Årstadalsskolan

26/4              FL Förskollärarprogrammet Mittuniversitetet i Sundsvall

8/5                FL Förskolepersonal i Helsingborg

16/8             FL Hammars skola i Kristianstad

18/8              FL Förskolepersonal i Helsingborg (tre förskolor)

28/8-30/10   Kurs Drama Lek Språk, 7,5hp, Stockholms Universitet

25/8              FL Förskollärarutbildning Waldorf lärarhögskola

13/9              FL Drama Kandidatprogrammet Sthlm´s universitet

14/9              FL Förskolepersonal i Huddinge

21/9              FL Dramapedagogutbildning Västerbergs Fhsk

26/9             FL  Parkleks-nätverket i Sthlm

27/9              FL Förskolepersonal i Vellinge

31/10-8/1     Kurs Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5hp,

Stockholms Universitet

2018

8/1-18          FL Förskollärare Leksand om Lek och ICDP

12/1-18         FL Förskollärarutbildning Waldorflärarhögskola

15/1-19/3     Kurs Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5hp

26/1-18         FL Förskolepersonal Stjärnfallets förskola i Landskrona

7/3-18         heldag Parkleks-nätverket Sthlm i Dalarnas hus

4/4-18        FL  Förskolepersonal i Avesta

11/4-18         FL Dramapedagogutbildningen Blekinge folkhögskola

21/4-18         Drama med UNICEF´s frivilliga i Älvsjö

19/5-18         FL Ungdomsledare hos DHR (Döva o hörselskadades riksförbund)

Vissa av ovanstående tillfällen har varit enbart föreläsningar. Vår grundläggande idé är dock att föreläsa för de vuxna och sedan praktisera kunskaperna genom att leka tillsammans med dem och deras barn . Så har skett bla på Ektorpsskolan och Borgvallaskolan i Nacka, Villaskolan i Åhus, Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Sthlm, Hammars skola i Kristianstad och Mariebergsskolan i Västervik.

Reportage om detta har gjorts av  Nacka-Värmdö-posten, Kristianstadsbladet och i lokaltidningarna för Gröndal och Årsta.