Kontakt

Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
c/o Inger Ahlberg
Oppeby Gård 129
611 55 Nyköping

STYRELSE

ordförande
Krister Svensson
krister.svensson@ipa-sweden.org

Vice Ordförande
Karin Porserud
karin@porserud.se

                                                                                                                                 Sekreterare                                                                                                                                                        Inger Ahlberg                                                                                                                                inger.ahlberg@ipa-sweden.org

Kassör
Rose-Marie Lithén
rosemarie@ipa-sweden.org

Medlemssekreterare
Ulf Åhrberg
ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

Projektanställd för projektet Öppna dörren
Ylva Andersson
Ylva@ipa-sweden.org
070-413 93 93

Övriga ledamöter

Barbro Samuelsson
Bo Svensson
Brian Ashley
Victoria Tenggren

Christina Hedenberg
Lars-Erik Berg
Nik Dee Dahlström,
 nationalrepresentant


Revisorer                                                                                                                                                       Lars-Åke Henriksson
Roine Hangvar

Valberedning
Eva Norén Björn,
Anna Lenninger tf sammankallande . mobil 070 486 96 69, lekolandskap@lenninger.se 
Jan Andersson

Hemsidesansvarig
Karin Porserud
karin@porserud.se
mobil 076 149 59 22