Kontakt

Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
c/o Inger Ahlberg                                                                                                                                       Oppeby Gård 129                                                                                                                                          611 55 Nyköping

STYRELSE
Ordförande
Jonas Larsson
jonas@ipa-sweden.org                                                                                                                                   070-999 91 34

Vice ordförande
sekreterare arbetsutskott                                                                                                                                 
Barbro Samuelsson
barbro@ipa-sweden.org

Sekreterare                                                                                                                                                        Inger Ahlberg                                                                                                                                inger@ipa-sweden.org

Kassör
Rose-Marie Lithén
rosemarie@ipa-sweden.org

Medlemssekreterare
Ulf Åhrberg

Projektanställd Lek för livet och Öppna dörren
Ylva Andersson, adjungerad
Ylva@ipa-sweden.org
070-413 93 93

Övriga ledamöter                                                                                                                                                                                                           BoSvensson                                                                                                                                          Brian Ashley                                                                                                                                          Victoria Tenggren                                                                                                                                     Ulf Åhrberg                                                                                                                                                  Christine Löfgren                                                                                                                          Christina Hedenberg
Lars-Erik Berg
Mikael Andersson
Nik Dee Dahlström,
 nationalrepresentant    

 

Ersättare                                                                                                                                                             —————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Revisorer                                                                                                                                                       Lars-Åke Henriksson
Roine Hangvar                                                                                                                       

Valberedning                                                                                                                                               Eva Norén Björn, sammankallande                                                                             evmnb@gmail.com, 072-723 24 26                                                                                                         Anna Lenninger
Eva Ullén
Jan Andersson

Hemsidesansvariga
Karin Porserud
karin@porserud.se
mobil 076 149 59 22 
Jonas Larsson