Kontakt

Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

Adress: 
c/o Inger Ahlberg
Oppeby Gård 129
611 55 Nyköping

lekframjandet@ipa-sweden.org 

STYRELSE

Arbetsutskottet ( AU):

ordförande
Krister Svensson
krister.svensson@ipa-sweden.org

kassör och ansvarig för hemsidan
Karin Porserud
karin@porserud.se
mobil 076 149 59 22                                                                                                                          sekreterare                                                                                                                                                        Inger Ahlberg                                                                                                                                inger.ahlberg@ipa-sweden.org

Övriga ledamöter och ansvarsområden

Eva Kane – medlemsrekrytering och kontaktperson för medlemmarna medlem@ipa-sweden.org
Sara Stiber – 
parklekskontakt, ny projektansökan
Nik Dee Dahlströmnationalrepresentant 
Lars-Erik Berg –  lekforskning
Anne Kultti – lekforskning
Victoria Tenggren – Lekgruppen
Brian Ashley –  ny projektansökan

Revisorer                                                                                                                                   

Lars-Åke Henriksson
Roine Hangvar

Valberedning,

Anna Lenninger 
lekolandskap@lenninger.se
vakant
vakant