Kontakt

Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
c/o Inger Ahlberg
Oppeby Gård 129
611 55 Nyköping

STYRELSE

TF ordförande fram till årsmötet
sekreterare arbetsutskott
Barbro Samuelsson
barbro@ipa-sweden.org

Vice Ordförande fram till årsmötet
Jonas Larsson
jonas@ipa-sweden.org                                                                                                                                  Sekreterare                                                                                                                                                        Inger Ahlberg                                                                                                                                inger.ahlberg@ipa-sweden.org

Kassör
Rose-Marie Lithén
rosemarie@ipa-sweden.org

Medlemssekreterare
Ulf Åhrberg
ulf.ahrberg@ipa-sweden.org 

Projektanställd Lek för livet och Öppna dörren
Ylva Andersson, adjungerad
Ylva@ipa-sweden.org
070-413 93 93

Övriga ledamöter

Bo Svensson
Brian Ashley
Victoria Tenggren
                                                                                                                                        Christine Löfgren
Christina Hedenberg
Kristina Wahlund Nilsson adjungerad fram till årsmötet 
Lars-Erik Berg
Mikael Andersson
Nik Dee Dahlström,
 nationalrepresentant    


Revisorer                                                                                                                                                       Lars-Åke Henriksson
Roine Hangvar

Valberedning
Eva Norén Björn,
Anna Lenninger tf sammankallande . mobil 070 486 96 69, lekolandskap@lenninger.se 
Eva Ullén
Jan Andersson

Hemsidesansvariga
Karin Porserud
karin@porserud.se
mobil 076 149 59 22 
Jonas Larsson