Kontakt

Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

Adress: 
c/o Inger Ahlberg
Oppeby Gård 129
611 55 Nyköping

lekframjandet@ipa-sweden.org 

STYRELSE

Arbetsutskottet ( AU):

ordförande
Pål Keller Carlquist 
kassör 
Margaret Berglin
s
ekreterare
Inger Ahlberg
inger.ahlberg@ipa-sweden.org

Övriga ledamöter och ansvarsområden

Marina Hansson Larssonkontaktperson för medlemmarna medlem@ipa-sweden.org
Tino Skovlund –
hemsida och Facebook
Lars-Erik Berg –  lekforskning
Suzanne Axelsson – ingår i styrgruppen för pågående projekt
Karin Porserud –  ingår i Au och styrgruppen
Victoria Tenggren – Lekgruppen

Maria Tenggren – Ledamot
Nik Dee Dahlström – nationalrepresentant
Brian Ashley – hedersledamot 

Revisorer                                                                                                                                   

Lars-Åke Henriksson
Roine Hangvar

Valberedning,

Karl-Göran Gustavsson, Krister Svensson

Anställda i projektet Lekande kvarter

Krister Svensson , projektledare
krister.svensson@ipa-sweden.org 

Sara Stiber, verksamhetsledare 

Playworker
Playworker