Bli medlem

Stöd leken och bli medlem i Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek!

Som medlem välkomnar vi dig att delta i Lekfrämjandets verksamhet runt om i Sverige och att komma på årsmötet och påverka den kommande verksamheten.
Nya medlemmar får en bok och ett litet lekhäfte i gåva.
Vi har ett referensbibliotek som administreras av Inger Ahlberg in.ahlberg@telia.com

Du får även tidningen Play Rights från IPA World, med nyheter från lekvärlden. Du inbjuds till IPAs internationella kongresser som hålls var tredje år någonstans i världen. År 2014 hölls den i  Istanbul (den 20-23 maj) och år 2017 gick den av stapeln i Calgary i Kanada den 13-17 september. År 2020 är det dags igen.
Läs gärna mer på http://ipaworld.org/2017-world-conference/.

Medlemsavgifter

  • Enskild medlem     260 kr
  • Student     110 kr
  • Lokala föreningar/nätverk, förskolor, parklekar och fritidshem     500 kr
  • Riksorganisationer och kommunala förvaltningar     1 000 kr
  • Företag och kommersiella organisationer     2 000 kr

Betala till
Bankgironummer 315-1081
Plusgironummer 441 96 22 -8
Swish 076 170 03 21 / Rose- Marie Lithen, vår kassör

Lekfrämjandet har organisationsnummer 82 60 01 – 00 15.

Av din medlemsavgift går ca 80 % till IPA World för att befrämja den internationella lekens utveckling.

Medlemssekreterare : Ulf Åhrberg. ( mobil 076 843 07 67)