Bli medlem

Stöd leken och bli medlem i Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek!

Vi håller på att uppdatera vår hemsida så att det ska gå att via en enkel länk anmäla sitt medlemskap och göra adressändringar. Tyvärr är detta arbete inte klart. så under tiden ber vi dig kontakta vår sekreterare Inger Ahlberg på medlem@ipa-sweden.org 

Glöm inte uppge namn, adress, mejl och telefonnummer – så vi kan komma i kontakt med dig.

—————————————————————————————————————————-

Vi hoppas att Du vill bli medlem i Lekfrämjandet och passivt eller aktivt bidra till att leken får utrymme i alla barns liv.
Nya medlemmar får ett lekhäfte i gåva.
De medlemmar som betalar in sin avgift efter 1 november får ett medlemskap som sträcker sig hela nästkommande kalenderår. 
Vårt  årsmöte ligger februari månad. För att få delta i detta ska din avgift vara inbetald mellan den 1 november och den 31 januari.

Vi har ett referensbibliotek som administreras av Inger Ahlberg inger.ahlberg@ipa-sweden.org

Läs mer om oss på andra delar av hemsidan.

Lekfrämjandet stödjer det internationella arbetet med att ge barn möjlighet till lek.  Därför är vi medlem i IPA World som befrämjar den internationella lekens utveckling. Vi är också medlemmar i UNICEF och Nätverket för Barnkonventionen.

Du får inbjudan till IPAs internationella kongresser som hålls var tredje år någonstans i världen. År 2014 hölls den i  Istanbul och år 2017 gick den av stapeln i Calgary i Kanada . År 2023 är det dags igen i Glasgow, Skottland
Läs gärna mer på http://ipaworld.org/2020-world-conference/.

Medlemsavgifter per kalenderår

  • Enskild medlem 300 kr 
  • Studerande 150 kr
  • Förskolor, parklekar och fritidshem 600 kr
  • Kommunala förvaltningar 2000 kr
  • Företag och kommersiella organisationer 3000 kr

Betala till:
Swish 123 027 54 04
Bankgironummer 315-1081
Kom ihåg att skriva namn och mejl så vi vet att just Du betalat och så vi kan komma i kontakt med dig.

Lekfrämjandet har organisationsnummer 82 60 01 – 00 15.

Om vårt Medlemsregister. Sverige har en dataskyddsförordning (GDPR). Den innebär att vi måste få ditt godkännande för att du ska finns med i vårt medlemsregister.  Vårt medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och mobilnummer ( ev. födelseår ej personnummer). Registret används enbart för att skicka ut information till våra medlemmar och finns endast internt sparat hos oss.
I samband med att du betalar din medlemsavgift kommer du, via ett mejl, kunna lämna ditt godkännande till att finnas med i vårt medlemsregister.
Om du vill vara medlem i vår organisation, men inte finnas med i vårt register kan vi inte ge information till dig via våra utskick. Då måste du själv kontakta oss på  medlem@ipa-sweden.org och informera om hur du vill bli kontaktad. Du ska naturligtvis också kontakta oss om du önskar bli struken ur registret.