Bli medlem

Stöd leken och bli medlem i Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek!

Som medlem har du möjlighet att delta i Lekfrämjandets verksamhet runt om i Sverige och att komma på årsmötet och påverka den kommande verksamheten.

Du får även tidningen Play Rights från IPA World, med nyheter från lekvärlden. Du inbjuds till IPAs internationella kongresser som hålls var tredje år någonstans i världen. Den senaste kongressen hölls i Istanbul den 20-23 maj 2014 och nästa kongress kommer gå av stapeln i Calgary i Kanada 13-17 september 2017. Läs gärna mer på http://ipaworld.org/2017-world-conference/.

Av din medlemsavgift går ca 80 % till IPA World för att befrämja den internationella lekens utveckling.

Medlemsavgifter

  • Enskild medlem     260 kr
  • Student     110 kr
  • Lokala föreningar, förskolor, parklekar och fritidshem     500 kr
  • Riksorganisationer och kommunala förvaltningar     1 000 kr
  • Företag och kommersiella organisationer     2 000 kr

Lekfrämjandet har organisationsnummer 82 60 01 – 00 15.