Kalendarium

KOMMANDE AKTIVITETER 2021

Läs vår verksamhetsplan för våren 2021 här

 • Styrelsens medlemmar deltar under året i flera webinarier.
 • Trädgårdsmässan  25 mars t.o.m.  28 mars blev i år digital
  Vi har bidragit med en föreläsning om barn -lek och trädgård
 • Årsmötet hölls digitalt den 25 januari. Protokoll .
  Extra årsmöte hölls den 25 februari.
 • styrelsen har möte 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj och 7 juni alla dagar kl. 18
 • Lekpris  2020 planeras delas ut under lekveckan i september till Manne af Klintberg
  Nomineringar till 2021 års Lekpris ska vara inne sen 10 augusti
   ,
  mejla inger.ahlberg@ipa-sweden.org 
 • Lekvecka – vecka 36 ( september)
  En vecka med fokus på leken överallt – i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också.
 • Världskonferensen i Jaipur/ Indien i november 2021
 • Vision och treårsplan för lekfrämjandet 2021 till 2024 läs här

Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplan 2019

Lekfrämjandets årligen återkommande aktiviteter

Trädgårdsmässan i Årsta, Stockholm

Lekvecka – vecka 36 varje år
En vecka med fokus på leken överallt – i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också!

Lekens Dag – 2 september varje år
En dag då leken uppmärksammas särskilt och vi hoppas att alla går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.

Lekpriset 
Lekfrämjandet delar varje år ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten.