Kalendarium

2019 – se första sidan,hem

2018

28 september bjöd Allmänna arvsfonden in till en dag för alla projekt som vänder sig till nyanlända. Vi , som driver projektet Öppna dörren för leken och de nyanlända, fick ta del av många olika erfarenheter och möjlighet att hitta nya samarbetspartners.

29 augusti: Lekkurs hölls i  Rålambshovsparken, Stockholm

25 juni: Lekar och föreläsning på ett läger anordnat av De hörselskadades riksförbund (DHR)

25 april: Föreningens årsmöte
Årsmötet var välbesökt. Verksamhetsberättelsen kommer läggas upp på hemsidan när den är justerad. Många idéer framfördes inför arbetet 2018. Styrelsen fick bl.a. i uppdrag att se över stadgarna och föreslå ändringar som medför att styrelsen minskas till förmån för arbetsgrupper. Medlemsantalet var år 2017 – 107 personer och styrelsen hade 14 ordinarie ledamöter.

Vår projektledare Ylva Andersson gav oss en rapport om de aktiviteter som pågår. (Det finns fortfarande stora möjligheter att både få lekföreläsningar och generöst bidrag till egna projekt. Hör av er !)

Kvällen avslutades med att Krister Svensson talade om begreppet Risk kontra utmaningar i barns lekande.

Jan Andersson avtackades för sina stora insatser i styrelsearbetet.
Till ny medlemssekreterare valdes styrelseledamoten  Ulf Åhrberg.

Här kan ni läsa protokollet från årsmötet

22 – 25 mars: Lekfrämjandet hade en monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö
Lekhäfte med lekar från förr, sammanställdes inför mässan.

7 mars: En lekkonferens anordnas för nätverket Parklekarna

Lekfrämjandets årligen återkommande aktiviteter

Trädgårdsmässan i Årsta, Stockholm

Lekvecka – vecka 36 varje år
En vecka med fokus på leken överallt – i parklekar, på förskolor, på skolgårdar, eller var som helst där barn leker. Tveka inte – var med Du också!

Lekens Dag – 2 september varje år
En dag då leken uppmärksammas särskilt och vi hoppas att alla går man ur huse för att manifestera lekens betydelse för mänskligheten.

Lekpriset till Nic Nilssons ära
Lekfrämjandet brukar varje år dela ut ett LEKPRIS till någon eller några som brinner för leken och dess betydelse och genom sitt agerande i ord och handling sprider leken till mänskligheten. I år, 2018, kommer Lekpriset inte att delas ut.

Lekkurs Det finns fortfarande vissa möjligheter att gå en kurs med utgångspunkt från det lekpedagogiska arbetssättet – SKORRRV som står för Sinneslek, Konstruktiv lek, Organiserad lek, Receptiv lek, Rollek, Rörelselek och Vårdnadslek. Kursen blandar teori och praktik. Är du intresserad av att gå denna kurs så kontakta kursledaren Barbro Samuelsson på barbro@ipa-sweden.org så kan hon berätta när nästa kurstillfälle är.