LEKFRÄMJANDET IPA ( International Play Association) Barns Rätt till lek

Vår förening stödjer alla former av LEK. Såsom bygglek, låtsaslek, traditionella och virtuella lekar Det viktiga är att barnen knäcker LEKKODEN och utvecklar sina empatiska och sociala sidor.

Lekfrämjandet driver projekt och samarbetar med andra i ett brett kontaktnät. Vi lyfter fram vikten av alla barns rätt till lek exempelvis på skolgårdar, på sjukhus, på förskolor och i bostadsmiljön.

Aktuella projekt : Lek för livet och Öppna dörren för leken och de nyanlända, med stöd från Allmänna Arvsftonden. ( se sidan projekt) Har Du en idé hjälper vi till med finansieringen.

Årligen anordnas lekdagar och lekveckor som ger alla möjlighet att prova på klassiska lekar och utveckla nya varianter av gamla lekar.

I boken ”Barbros bästa lekar för livet” finns tips på hundratals lekar som barn älskat från generation till generation. ( boken kan beställas se sidan böcker)

Lekmanifest”  antaget av Lekfrämjandet i november 2016

Vi är alla intresserade av vad som händer, i lekens tecken, i dina hemtrakter.
Kontakta oss och berätta!
Ordförande Barbro Samuelsson ( barbro@ipa-sweden.org)

AKTUELLT JUST NU :

 • Välkomna till vår Medlemsdag  den 24 november klockan 11- 16, på Dalarnas hus, Vasagatan 46 i Stockholm. Ingen anmälningsavgift.
  PÅ programmet bl.a : Christine Löfgren, koreograf och regissör berättar om lekens betydelse i hennes arbete och Ylva Andersson, som är vår projektledare, ger oss senaste nytt från våra två Arvsfonds projekt. Men framförallt hoppas vi att du vill bidra till meningsfulla diskussioner kring aktuella ämnen.
  Inbjudan är utskickad till våra medlemmar. Om du inte fått någon eller är intresserad att komma utan att vara medlem – kontakta Inger Ahlberg antingen via in.ahlberg@telia.com  eller ring 070 2699119 senast den 14 november. Då behöver vi din anmälan för att beställa fika och mackor.
 • Två projekt Lek för livet och Öppna dörren till leken och de ny anlända.
  Vi söker kontakt med Dig som vill starta ett projekt. Vi vill ha kontakt med fler skolor som  vill ta del av våra erbjudanden om föreläsningar, lekdagar eller ta del av vårt stöd i egna aktiviteter. Vi finansierar era aktiviteter med upp till 75 % av kostnaden.
  Projekten genomför vi med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
  se mer  info under sidan projekt.
  Kontakta Ylva Andersson
  mobil 070 413 93 93
  ylva@ipa-sweden.org

 

 • Vår röst hörs starkare om vi är många – Tack för att Du betalt medlemsavgiften
  Är du intresserad av att stödja vårt arbete och ännu inte betalt medlemsavgiften på 260 kronor kan du enklast göra det via swish  0761700321 ( Rose Marie Lithen) Glöm inte att uppge namn och adress.
 • Medlemsregister Sverige har infört en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den innebär att vi måste få ditt godkännande om du finns med i vårt medlemsregister.  Vårt medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och ibland mobilnummer. Registret används enbart för att skicka ut information till våra medlemmar och finns endast internt sparat hos oss.
  Vi återkommer till hur vi ska kunna få ditt godkännande. Du ska naturligtvis kontakta vår medlemssekreterare om du önskar bli struken ur registret.