Lekens flertydighet + 2 till

Det finns många bra böcker om lek. Vill gärna rekommendera Maria Øksnes: ”Lekens flertydighet. Om barns lek i en institutionaliserad barndom”.

En annan bra norsk bok är Eli Åms: ”Leken i förskolan – de vuxnas roll”. Den borde komma i nytryck.

Eli Åm har också skrivit: ”Leken – ur barnets perspektiv”