Vad beror det på om barnen inte leker?

I början av nittiotalet skrev Birgitta Knutsdotter Olofsson boken: Varför leker inte barnen? En rapport från ett daghem. Hon beskriver där att det beror på de vuxna runt barnen – om barnen leker eller inte!

Något för oss vuxna att fundera över!?