Lekakuten rycker ut

Se! Och läs! Nu är projektet ”Lek för Livet!” i farten igen. Denna gång på två skolor i söderförort, Gröndalsskolan och Årstadalsskolan. Efter gemensam föreläsning för båda skolornas personal anordnades en lekdag på respektive skola. Roligt att vi omnämndes som Lekakuten i tidningen. Ring så kommer vi!