Lyckade lekdagar

Bland de olika aktiviteter som skett inom projektet ”Lek för livet” kan nämnas lekdagar på olika skolor.

På Borgvallaskolan i Nacka fick all personal ta del av en föreläsning om barns lek och hur viktigt det är att vi vuxna finns med som stöd för de barn som annars väljer bort att vara med, eller som inte får vara med. Att leka tillsammans innebär en verklig möjlighet att skapa positiva kamratkulturer på skola och förskola. Att leka motverkar mobbning och utanförskap.

I anslutning till det genomfördes en lekdag på skolan.

Villaskolan i Åhus nappade på en blänkare i Fritidspedagogen där Ylva Andersson kort redogjorde för lekprojeket Lek för livet. De blev intresserade och ville vara med. Till att börja med anordnade vi dels en föreläsning för all personal på skolan och en lekdag med alla barn F-3. Detta blev succé, både Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad var där och rapporterade. De intervjuade både barnen och oss lekledare från Lekfrämjandet – IPA.

En kort tid senare var det dags igen. Även lärarna i årskurs 4-6 hade blivit inspirerade av föreläsningen och ville ha en lekdag för sina elever. Denna gång bjöd vi med Johan Theodorsson från Fantasiföreningen. Han är berättare och dramapedagog och genomförde ett flertal berättarföreställningar med barnen på mellanstadiet. Det blev mycket uppskattat.