Lek istället för bråk

Lek i stället för bråk

Text: Lisa Mannberg Bild: Yellowviolet, Anna Forsmark

Lek istället för bråk är en inspirerade tipsbok för föräldrar som vill
skapa en roligare och mindre konfliktfylld vardag med barn –
genom att leka mer!

Barns lust till lek är en överlägsen drivkraft för att lyckas med
måsten, jämfört med alla former av hot, mutor eller förklaringar. I
denna tipsbok hittar du 64 lektips, jämnt fördelade på åtta olika
vardagssituationer. Få hjälp att hinna i tid till förskolan, ha trevliga
måltider, tvätta håret, klara av disken och slutligen lyckas med
den spännande läggningsfinalen.