Inse lekens värde

Fler och fler vetenskapliga artiklar lyfter fram och sätter ord på det många av oss redan vet; att det är bra för barn att leka. När barn leker så kommer deras föreställningsförmåga igång, de ser vad saker och ting är men också vad de kan förvandlas till i leken. De löser problem, förhandlar och gör överenskommelser.

Läs artikeln om ”Let the children play – it’s good for them”